Hvor kommer månedenes navn fra?

I den opprinnelige romerske kalenderen var det ti måneder, med mars som den første og desember som den siste. De fire første månedene den gang fikk navn etter romerske guder, og de seks neste etter nummeret i rekken.

I år 8 før Kristus bestemte senatet at måneden Sextilis (den sjette, opprinnelig hadde man ikke hadde januar og februar) skulle få navnet til den første romerske keiser; Augustus.

Julius Cæsar hadde tidligere (44 f.kr.) fått måneden Quintilis (den femte) oppkalt etter seg. For at det ikke skulle være noen forskjell mellom de to fikk begge månedene 31 dager.

Foto: Till Niermann

Den julianske kalenderen erstattet den romerske kalender i år 46 f.kr. Den romerske kalenderen hadde opprinnelig 304 dager og 10 måneder. Det det ble raskt et problem at kalenderen ikke fulgte årstidene og man ble enig om å tilføye to ekstra måneder. De nye månedene fikk navnene Januarius etter guden Janus og Februarius etter renselsesfesten «Februa» som ble holdt i slutten av måneden.

 I 1582 innførte Roma den gregorianske kalenderen, oppkalt etter pave Gregor XIII. Først i års 1700 ble denne kalenderen innført i Norge og Danmark ved at man sløyfet datoene mellom 18. februar og 1. mars. Ved innføringen av den nye kalenderberegningen i 1582 måtte man sløyfe datoene mellom 4. oktober og 15. oktober siden den julianske kalenderen var 11 minutter og 13 sekunder for lang per år.

Den julianske kalenderen (oppkalt etter Julius Cæsar) har tolv måneder:

Janus bysten som finnes i Vatikanet

JANUAR        etter den romerske guden Janus. Han var en av få romerske guder som ikke var adoptert fra Gresk mytologi. Han var gud for portene, dørene, døråpningene, alle begynnelser og enhver slutt.

FEBRUAR      av latin februum ‘renselse’. Februus var etruskernes gud for underverdenen og for renselse

MARS             etter krigsguden Mars, sønn av Jupiter og Juno.

APRIL             Trolig etter den greske gudinnen Afrodite. Opphavet er ikke helt sikkert. Etruskerne kalte denne gudinnen for Apru. Romerske tilsvarene gudinne het Venus (Venere)

MAI                etter den romerske gudinnen Maia. I romersk mytologi ble Maia identifisert med Maia Maiestas (også kalt Fauna, Bona Dea («den gode gudinne») og det er «rykter» om at original-navnet hennes, Bona Dea var så hellig at det var forbudt å si navnet høyt.

JUNI               etter gudinnen Juno, hustru til Jupiter og mor til Mars. Den øverste av alle romerske gudinner.

JULI                etter Julius Cæsar

AUGUST        etter keiser Augustus

SEPTEMBER av latin septem ‘sju’ – ‘Sette’ på Italiensk

OKTOBER     av latin octo ‘åtte’ – ‘Otto’ på Italiensk

NOVEMBER av latin novem ‘ni’ – ‘Nove’ på Italiensk

DESEMBER   av latin decem ‘ti’ – ‘Dieci’ på italiensk

Del med andre:

Similar Posts