Italiensk politi

Italia har en lang rekke politistyrker som har forskjellig, men delvis overlappende arbeidsoppgaver. Både Carabineri og Polizia fungerer som ordinært politi i alle sammenhenger hvor vi er vant til å se politiet. Carabinieri er ofte veldig lokalt forankret i landsbyer, mens Polizia har større områder å dekke. Men det stopper ikke der. Her er en kort oversikt:

Carabinieri, Italias nasjonale (militære) politietat. Fungerer som ordinær politistyrke. Har nødnummer 112

Polizia (di Stato) , Italias nasjonale (sivile) politietat, Har nødnummer 113. Har også en avdeling som heter Polizia stradale, tilsvarende vårt UP.

Guardia di Finanza, (militær) finans- og tolletat, en slags blanding mellom norsk Økokrim og Tollvesen. Nødnummer 117

Polizia Penitenziaria, Italias kriminalomsorg (Fengselsvesen) sees oftest i forbindelse med fangetransporter.

Corpo forestale dello Stato, Italias skogpoliti/natur politi. Nå en avdeling av Carabineri

Vigili del fuoco, Italias nasjonale (sivile) brannvesen, Fungerer som en politietat og har politimyndighet. Nødnummer 116

Polizia Provinciale, en politietat for hver provins, som er styrt av provinsens president

Polizia municipale (Roma Capitale), en politietat for hver kommune, som er styrt av kommunens ordfører. Som regel ubevæpnet.

Esercito (Hæren) har anti-terror oppgaver og sees ofte på vakthold over viktige bygninger og institusjoner. Har politimyndighet.

Del med andre:

Similar Posts